Seminaria

 
SEMINARIUM 6
Dnia 26 kwietnia 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki  w Radomiu odbyło się seminarium na temat: "Rola i znaczenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na współczesnym rynku pracy" w ramach realizowanego w szkole projektu „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W seminarium udział wzięło 20 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczestnicy otrzymali informator opracowany i wydany w ramach projektu, który zawiera informacje  o możliwościach kształcenia osób dorosłych w Radomiu, gadżety reklamowe oraz materiały piśmienniczo-biurowe zakupione w ramach projektu.
Ponadto w seminarium uczestniczyła Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego, nauczyciele oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Było to ostatnie seminarium podsumowujące projekt „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 
SEMINARIUM 5

Dnia 3 grudnia 2012 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu odbyło sie kolejne już seminarium na temat: "Znaczenie e-learningu w kształceniu ustawicznym. Centra Kształcenia na odległość"
w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro”
współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W seminarium udział wzięło 20 uczestników. Otrzymali oni informator  opracowany i wydany w ramach projektu, który zawiera informacje o możliwościach kształcenia osób dorosłych w Radomiu, gadżety reklamowe oraz materiały piśmienniczo-biurowe zakupione w ramach projektu.
Ponadto w seminarium uczestniczyła Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego, nauczyciele oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu.

SEMINARIUM 4

W ramach projektu „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w semestrze drugim roku 2011/2012 odbyło się seminarium na temat „Kształcenie ustawiczne formalne i nieformalne”.

Odbyło się ono dnia 24 maja 2012 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu. 
W seminarium udział wzięło 20 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Uczestnicy otrzymali informator  opracowany i wydany w ramach projektu, który zawiera informacje   
o możliwościach kształcenia osób dorosłych w Radomiu, gadżety reklamowe oraz materiały piśmienniczo-biurowe zakupione w ramach projektu.

Ponadto  w seminarium uczestniczyła Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego, nauczyciele oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

 

 

 

 SEMINARIUM 3

 Kolejne trzecie seminarium organizowane w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się dnia 29 listopada 2011 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu.
Tematem tego spotkania było: "Uznawanie rezultatów edukacji dorosłych"
W seminarium udział wzięło 20 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego, którzy otrzymali informator  opracowany i wydany w ramach projektu, zawierający informacje o możliwościach kształcenia osób dorosłych w Radomiu, gadżety reklamowe oraz materiały piśmienniczo-biurowe zakupione w ramach projektu.
W seminarium uczestniczyła Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego, nauczyciele oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

 

SEMINARIUM 2

Dnia 27 października 2011 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu
odbyło sie drugie seminarium w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro”
współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tematem tego spotkania było: "Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne. Organizacja edukacji dorosłych"
W seminarium udział wzięło 20 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczestnicy otrzymali informator  opracowany i wydany w ramach projektu, który zawiera informacje o możliwościach kształcenia osób dorosłych w Radomiu, gadżety reklamowe oraz materiały piśmienniczo-biurowe zakupione w ramach projektu.
Ponadto w seminarium uczestniczyła Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego, nauczyciele oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

 

 

SEMINARIUM 1

Dnia 14 kwietnia 2011 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu odbyło się pierwsze seminarium na temat: "Kompetencje kluczowe dla uczenia się przez całe życie" w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W seminarium udział wzięła Dyrekcja CKU, nauczyciele,  przedstawiciele Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz 21 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Słuchacze otrzymali informator  opracowany i wydany w ramach projektu, który zawiera informacje o możliwościach kształcenia osób dorosłych w Radomiu, gadżety reklamowe oraz materiały piśmienniczo-biurowe zakupione w ramach projektu.


 

 
do góry


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego